Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Tehnici de negociere

 

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 - CADRUL GLOBAL AL NEGOCIERII

1.1. ABORDAREA CONCEPTULUI DE NEGOCIERE

1.1.1. Particularităţi ale negocierilor comerciale

1.2. OBIECTUL ŞI POZIŢIILE NEGOCIERII

1.2.1. Cele trei poziţii de negociere

1.2.1.1. Poziţia declarată deschis, (PD), numită şi poziţie de plecare

1.2.1.2. Poziţia de ruptură, (PR), numită şi poziţie limită minimală/maximală

1.2.1.3. Poziţia obiectiv, (PO), numită şi poziţie aşteptată

1.3.TIPURI FUNDAMENTALE DE NEGOCIERE

1.4. GREŞELI OBIŞNUITE ÎNTÂLNITE ÎN CAZUL NEGOCIERILOR

1.5. REACŢIILE SPONTANE

1.6. CONDIŢIILE NEGOCIERII

1.6.1. Cantitatea şi calitatea mărfii

1.6.2. Preţul mărfii

1.6.3. Condiţii de livrare şi plată

1.6.4. Serviciul după vânzare

CAPITOLUL 2 - FACTORII DE INFLUENŢĂ ÎN NEGOCIERI

2.1. CULTURA ŞI VALORILE

2.2. CONVINGERILE ŞI PRINCIPIILE

2.3. PRINCIPIILE, OBIECTIVELE ŞI MIZELE

2.4. ECHIPA DE NEGOCIERE ŞI PLASAMENTUL LA MASA TRATATIVELOR

2.5. PERSONALITATEA NEGOCIATORILOR

2.6. CALITĂŢILE NEGOCIATORULUI DE SUCCES

2.7. PUTEREA DE NEGOCIERE ŞI RAPORTUL DE FORŢE

2.8. ZONELE DE DIVERGENŢĂ ŞI ZONA DE CONVERGENŢĂ

2.9. LOCUL, TIMPUL ŞI CONCURENŢA

CAPITOLUL 3 - INSTRUMENTELE NEGOCIATORULUI

3.1. COMUNICAREA (CHEIA NEGOCIERII)

3.1.1. Comunicarea verbală

3.1.2. Comunicarea non-verbală

3.2. ASCULTAREA ACTIVĂ

3.3. MOTIVAŢIA ŞI ARGUMENTAREA

3.4. REŢEAUA DE RELAŢII

3.5. INFORMAŢIA

3.6. STRATEGIILE

3.7. TACTICI DE PERSUASIUNE

Tactici de persuasiune cu influenţă pozitivă

Tactici de persuasiune cu influenţa negativă

3.8. TACTICI DE NEGOCIERE

Tactica „Piciorul-în-prag”

Tactica „Băiat bun - băiat rău”

Tactica „Trântitul-uşii-în-nas”

Tactica „Intoxicarea” statistică

Tactica faptului împlinit

Tactica „feliei de salam”

Tactica falsei concurenţe

Tactica complimentării şi politeţii

Retragerea aparentă

CAPITOLUL 4 - PROCESUL DE NEGOCIERE

4.1. PREGĂTIREA NEGOCIERILOR

4.1.1. Iniţierea contactelor şi relaţiilor de afaceri

4.2. NEGOCIEREA PROPRIU-ZISĂ

Miza conflictului

Ponderea conflictului

Folosirea intervalelor de timp şi a amânărilor

4.3. POST NEGOCIEREA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved