Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Structura capitalului

 

Cap. I Problematica capitalului întreprinderii

I.1. Definirea conceptului de capital pe surse de provenienţă şi modalităţi de folosinţă

I.2. Fondul de rulment

I.3. Capitaluri proprii

I.3.1. Contribuţiile externe

I.3.2. Contribuţiile interne

I.3.3. Sporirea capitalului social

I.4. Capitalurile împrumutate

I.4.1. Capitalurile împrumutate pe termen lung şi mediu

I.4.2. Capitalurile împrumutate pe termen scurt

Cap. II Structura capitalului

II.1. Structura capitalului şi riscul

II.1.1. Riscul afacerilor

II.1.2. Riscul financiar

II.2. Levierul financiar şi efectele acestuia asupra veniturilor pe o acţiune

II.3. Mărimea (gradul) levierului

II.3.1. Gradul levierului exploatării (GLE)

II.3.2. Gradul levierului financiar (GLF)

II.3.3. Combinarea levierului exploatării cu cel financiar

II.4. Efectul de îndatorare şi capacitatea de îndatorare

II.4.1. Efectul de îndatorare

II.4.2. Capacitatea de îndatorare

II.5. Structura optimă a capitalului

II.5.1. Costul capitalului şi structura optimă a capitalului

II.5.2. Costurile falimentului

II.5.3. Costurile aferente acordurilor (agency cost)

II.6. Teorii privind structura capitalului

II.6.1. Teoria clasică sau tradiţională

II.6.2. Teoria M & M

II.6.3. Teoria modernă

Cap. III Costul capitalului

III.1. Costul capitalurilor la termen (mediu şi lung)

III.1.1. Costul capitalurilor proprii la termen

III.1.1.1. Costul finanţării interne (autofinanţării)           

III.1.1.2. Costul acţiunilor

III.1.1.3. Costurile datoriilor la termen

III.2. Costul mediu ponderat al capitalului

III.3. Costul marginal al capitalului

III.4. Costul capitalurilor pe termen scurt

III.4.1. Costul pasivelor stabile

III.4.2. Costul surselor împrumutate

Cap. IV Studiu de caz la S.C. “METALUL MESA” S.A. Salonta

IV.1. Caracterizarea societăţii

IV.2. Diagnosticul juridic

IV.3. Piaţa societăţii comerciale

IV.4. Diagnosticul tehnic şi de producţie

IV.5. Diagnosticul uman, concluzii

IV.6. Diagnosticul financiar – contabil, concluzii

IV.7. Riscuri şi şanse de viitor ale societăţii

IV.8. Previziuni economice ale societăţii

Cap. V Concluzii şi propuneri referitoare la S.C. „METALUL MESA” S.A. Salonta

Anexe

Bibliografie

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved