Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Strategii didactice utilizate pentru dezvoltarea, nuanţarea şi activizarea vocabularului elevilor din clasele I-IV (2008)

 

REZUMAT

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII VOCABULARULUI LA CLASELE I – IV

1.1. Importanţa studiului limbii şi literaturii române în şcoală

1.2. Consideraţii generale asupra vocabularului limbii române

1.3. Particularităţi ale dezvoltării vocabularului la clasele I – IV

1.4. Greşeli tipice de vocabular la vârsta şcolară mică

CAPITOLUL II

MODALITĂŢI DE ÎMBOGĂŢIRE ŞI ACTIVIZARE A VOCABULARULUI ELEVILOR DIN CLASELE I - IV

2.1. Rolul lecţiilor de comunicare în îmbogăţirea vocabularului

2.2. Activitatea cu textul literar în scopul îmbogăţirii şi activizării vocabularului

2.3. Orele de compunere şi aportul lor în dezvoltarea vocabularului

2.4. Dezvoltarea vocabularului elevilor prin activităţi extracurriculare

CAPITOLUL III

PROIECT DE CERCETARE

3.1. Tema

3.2. Ipoteza cercetării

3.3. Obiective

3.4. Eşantion

3.5. Metodologia cercetării

3.6. Rezultatele aşteptate

3.7. Valorificarea rezultatelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXA 1

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved