Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Strategii didactice utilizate pentru dezvoltarea, nuanţarea şi activizarea vocabularului elevilor din clasele I-IV (2003)

 

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1. ARGUMENT

1.2. IMPORTANŢA STUDIULUI LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ŞCOALĂ

CAPITOLUL 2

PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII VOCABULARULUI LA CLASELE I – IV

2.1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE

2.2. PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII VOCABULARULUI LA CLASELE I – IV

2.3. GREŞELI TIPICE DE VOCABULAR LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ

CAPITOLUL 3

MODALITĂŢI DE ÎMBOGĂŢIRE, PRECIZARE ŞI ACTIVIZARE A VOCABULARULUI ELEVILOR DIN CLASELE I - IV

3.1. ROLUL LECŢIILOR DE COMUNICARE ÎN ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI

3.2. ACTIVITATEA CU TEXTUL LITERAR ÎN SCOPUL ÎMBOGĂŢIRII ŞI ACTIVIZĂRII VOCABULARULUI

3.3. ORELE DE COMPUNERE ŞI APORTUL LOR ÎN DEZVOLTAREA VOCABULARULUI

3.4. DEZVOLTAREA VOCABULARULUI ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE ÎN AFARA CLASEI

CAPITOLUL 4

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

NOTE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved