Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Strategii şi tactici de preţ ale distribuitorilor cu amănuntul pe piaţa sătmăreană a produselor alimentare

 

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1

INTEGRAREA POLITICII DE PREŢ ÎN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE – ASPECTE CONCEPTUALE

1.1. TEORII ECONOMICE  REFERITOARE LA PREŢ

1.2. IMPORTANTA PREŢULUI CA INSTRUMENT DE MARKETING AL SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.2.1. Conceptul de preţ din perspectiva marketingului

1.2.2. Locul preţului în cadrul mixului de marketing

1.3. COORDONATE STRATEGICE ALE FUNDAMENTĂRII POLITICII DE PREŢ

1.4. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ASUPRA POLITICII DE PREŢ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.5. LOCUL OBIECTIVELOR POLITICII DE PREŢ ÎN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

CAPITOLUL 2

ANALIZA FACTORILOR CE STAU LA BAZA FUNDAMENTĂRII POLITICII DE PREŢ PE PIAŢA BUNURILOR DE CONSUM

2.1. TIPOLOGIA BUNURILOR DE CONSUM

2.2. EVALUAREA MODULUI DE INFLUENŢĂ A FACTORILOR ENDOGENI  ASUPRA POLITICII DE PREŢ

2.2.1. Rolul costurilor în determinarea preţurilor din perspectiva marketingului

2.2.2. Impactul unor factori organizaţionali asupra deciziilor din domeniul preţului

2.3. ANALIZA INFLUENŢEI FACTORILOR EXOGENI ASUPRA FUNDAMENTĂRII POLITICII DE PREŢ

2.3.1. Cererea – premisă şi finalitate a deciziilor de preţ

2.3.2. Cadrul concurenţial şi preţul

2.3.3. Distribuţia

2.3.4. Legislaţia

2.3.5. Inflaţia

CAPITOLUL 3

ORIENTĂRI ÎN DETERMINAREA NIVELULUI PREŢULUI PE PIAŢA BUNURILOR DE CONSUM

3.1. ORIENTAREA ÎN FUNCŢIE DE CERERE

3.2. ORIENTAREA ÎN FUNCŢIE DE COSTURI

3.3. ORIENTAREA ÎN FUNCŢIE DE CONCURENŢĂ

3.4. ORIENTAREA ÎN FUNCŢIE DE VALOARE

CAPITOLUL 4

TIPOLOGIA STRATEGIILOR ŞI TACTICILOR DE PREŢ PE PIAŢA BUNURILOR DE CONSUM

4.1. STRATEGIA DE PREŢ – CONCEPT ŞI FUNDAMENTARE

4.1.1. Abordări conceptuale asupra fundamentării strategiei de preţ

4.1.2. Orientarea spre valoare în fundamentarea strategiei de preţ - o nouă abordare a societăţii comerciale moderne

4.2. STRATEGII DE PREŢ LA NIVELUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL

4.2.1. Coordonate ale strategiei de preţ la nivelul comerţului cu amănuntul

4.2.2. Alternative strategice la nivelul comerţului cu amănuntul

4.3. TACTICI DE PREŢ PE PIAŢA BUNURILOR DE CONSUM

4.3.1. Reduceri de preţ acordate de producători

4.3.2. Reduceri de preţ acordate de comercianţii cu amănuntul

4.3.3. Preţuri diferenţiate

4.3.4. Preţuri psihologice

CAPITOLUL 5

STRATEGII ŞI TACTICI DE PREŢ ALE DISTRIBUITORILOR CU AMĂNUNTUL CE ACŢIONEAZĂ PE PIAŢA SĂTMĂREANĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE – STUDIU DE CAZ

CERCETAREA CALITATIVĂ A STRATEGIILOR ŞI TACTICILOR DE PREŢ ALE DISTRIBUITORILOR CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE ALIMENTARE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXĂ

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved