Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Sistarea indiviziunii între moştenitori

 

Capitolul I. Indiviziunea succesorală

Secţiunea 1. Noţiunea de indiviziune    

Secţiunea 2. Regimul juridic al indiviziunii

Capitolul II. Împărţeala moştenirii

Secţiunea 1. Noţiunea de împărţeală (partaj). Partajul definitiv. Partajul de folosinţă şi partajul parţial

Secţiunea 2. Condiţiile generale de fond ale împărţelii

2.1. Persoanele care pot cere împărţeala moştenirii

2.2. Capacitatea necesară pentru a putea cere împărţeala moştenirii

2.3. Autorizaţiile administrative cerute pentru împărţeala moştenirii

Secţiunea 3. Obiectul împărţelii

3.1. Bunurile care fac obiectul împărţelii

3.2. Bunurile existente în patrimoniul succesoral nesupuse partajului

3.3. Bunurile care fac obiectul partajului, deşi nu au existat în masa succesorală la data deschiderii succesiunii

Secţiunea 4. Lichidarea pasivului succesoral

4.1. Principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral

4.2. Consecinţele diviziunii de drept a pasivului succesoral  

4.3. Excepţiile de la principiul diviziunii de drept a pasivului succesoral

4.4. Contribuţia comoştenitorilor la datorii

Secţiunea 5. Raportul donaţiilor

5.1. Noţiuni generale

5.2. Subiectele dreptului de raport

5.3. Condiţiile obligaţiei de raport

5.4. Obiectul raportului

5.5. Donaţiile supuse raportului

5.6. Scutiri legale

5.7. Moduri de efectuare a raportului      

5.8. Raportul imobilelor

5.9. Raportul mobilelor

Secţiunea 6. Raportul datoriilor

Secţiunea 7. Formele împărţelii

7.1. Împărţeala prin bună – învoială        

7.2. Împărţeala judecătorească

7.2.1. Cazuri când este obligatorie împărţeala judecătorească

7.2.2. Procedura împărţelii judecătoreşti

Secţiunea 8. Efectele împărţelii

8.1. Caracterul declarativ al împărţelii

8.2. Efectele caracterului declarativ

8.3. Actele, bunurile şi persoanele cu privire la care se aplică efectul declarativ

8.3.1. Actele ce pot avea efect declarativ

8.3.2. Bunurile cu privire la care se aplică efectul declarativ

8.3.3. Persoanele cu privire la care se aplică efectul declarativ

Secţiunea 9. Obligaţia de garanţie între copărtaşi

9.1. Noţiune

9.2. Condiţiile în care operează obligaţia de garanţie

9.3. Cazuri în care nu funcţionează obligaţia de garanţie

9.4. Efectele obligaţiei de garanţie

Secţiunea 10. Desfiinţarea împărţelii      

10.1. Nulitatea absolută a împărţelii

10.2. Nulitatea relativă a împărţelii

10.3. Efectele nulităţii împărţelii

Secţiunea 11. Dreptul creditorilor cu privire la împărţeală

11.1 Dreptul de opoziţie

11.2. Efectele opoziţiei creditorilor

11.3. Efectele lipsei opoziţiei creditorilor

Capitolul III. Împărţeala de ascendent

Secţiunea 1. Noţiunea împărţelii de ascendent

Secţiunea 2. Condiţiile de formă ale împărţelii de ascendent

Secţiunea 3. Condiţiile de fond ale împărţelii de ascendent

3.1. Persoanele care pot face împărţeala de ascendent

3.2. Persoanele între care se poate face împărţeala de ascendent

3.3. Obiectul împărţelii de ascendent      

3.4. Modul de efectuare a împărţelii de ascendent

Secţiunea 4. Efectele împărţelii de ascendent

4.1. Efectele împărţelii realizate prin donaţie

4.1.1. Efectele între momentul donaţiei şi momentul deschiderii succesiunii

4.1.2. Efectele împărţelii – donaţie după deschiderea succesiunii

4.2. Efectele împărţelii realizate prin testament

Secţiunea 5. Ineficacitatea împărţelii de ascendent

5.1. Cazuri de ineficacitate de drept comun

5.2. Cauze de ineficacitate speciale

Bibliografie

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved