Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Sinteza ligninei şi derivaţii lignosulfonaţi şi lignonitraţi

 

I. TEMA PROIECTULUI

II. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULU

II.1. Scurt istoric al produsului. Studiu de literatură

II.2. Prezentarea ligninei

II.3. Utilizările ligninei

II.4. Metode de obţinere

II.5. Proprietăţile ligninei

III. STUDII PRELIMINARE

III.1. Studii de marketing

III.2. Studii de prefezabilitate

III.3. Studiu de profil şi amplasament

IV. TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE

IV.1. Metode industriale de obţinere a ligninei

IV.2. Chimismul procesului

IV.3. Reacţiile procesului de dezincrustare

IV.3.1. Sulfonarea

IV.3.2. Inactivarea ligninei şi frânarea dezincrustării

IV.3.3. Dizolvarea

IV.4. Factorii ce influenţează procesul de dezincrustare

IV.5. Studii fizico-chimice

IV.5.1. Studiul termodinamic al procesului

IV.5.2. Determinarea căldurilor de formare ale compuşilor organici

IV.5.3. Elaborarea modelului de bilanţ de masă

IV.5.4. Modelul matematic al bilanţului termic

IV.6. Cinetica dezincrustării

IV.6.1. Impregnarea lemnului

IV.6.2. Dezincrustarea propriu-zisă

V. PARTEA EXPERIMENTALĂ

VI. PROIECTAREA REACTORULUI CHIMIC

VI.1. Dimensionarea tehnologică a utilajului

VI.2. Calculul recipientului

VI.3. Alegerea flanşelor

VI.4. Alegerea şuruburilor

VI.5. Alegerea piuliţelor

VI.6. Alegerea şaibelor

VI.7. Alegerea dispozitivului de amestecare

VI.8. Calculul puterii necesare pentru acţionarea agitatorului

VI.9. Predimensionarea arborelui amestecătorului

VI.10.Alegerea cuplajului elastic cu bolţuri

VI.11.Alegerea şi verificarea penelor

VI.12. Alegerea suporţilor de rezemare

VI.13.Calculul grosimii stratului de izolaţie al reactorului

VI.14.Dimensionarea reactorului chimic din punct de vedere termic

VI.15.Dimensionarea tehnologică a evaporatorului

VII. UTILITĂŢI

VIII. ASPECTE ECOLOGICE ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI

IX. AUTOMATIZAREA REACTORULUI

X. PROTECŢIA MUNCII. NORME DE PROTECŢIA MUNCII

BIBLIOGRAFIE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved