Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Rolul auditului intern în managementul resurselor umane

 
 CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. Locul şi rolul managementului resurselor umane în firmă

1.1.1. Conţinutul managementului resurselor umane

1.1.2. Principiile managementului resurselor umane

1.1.3. Principalele sfere ale activităţii managementului resurselor umane

1.2. Evoluţia managementului resurselor umane

1.2.1. Etape ale managementului resurselor umane. Cauze şi factori

1.2.2. Modele ale managementului resurselor umane

CAPITOLUL 2

ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

2.1. Abordări conceptuale

2.2. Principalele caracteristici organizaţionale şi evaluarea eficienţei MRU

2.2.1. Principii de organizare

2.2.2. Organigrama

2.2.3. Tipuri de relaţii organizatorice

2.2.4. Principalele instrumente ale organizării

2.3. Departamentul de resurse umane. Factorii care influenţează procesul de evaluare a eficienţei managementului resurselor umane

2.4. Principalele tendinţe în MRU şi implicaţiile acestora în procesul de evaluare a eficienţei MRU

2.4.1. Managementul strategic în firmele multinaţionale

2.4.2. Euromanagerul de resurse umane

2.4.3. Informatizarea şi managementul resurselor umane

CAPITOLUL 3

AUDITUL RESURSELOR UMANE – FUNCŢIE DE BAZĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

3.1. Auditul intern – noţiuni generale

3.1.1. Definiţia auditului intern

3.1.2. Scurt istoric

3.1.3. Domeniul de aplicare

3.1.4. Categorii de audit intern

3.1.5. Funcţia de audit

3.2. Auditul resurselor umane

CAPITOLUL 4

STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA

4.1. Obiectul de activitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa

4.2. Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa

4.3. Structura decizională şi de responsabilităţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

4.4. Rolul conducerii spitalului în asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor medicale

4.5. Analiza privind managementul resurselor umane în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

4.5.1. Statul de funcţiuni

4.5.2. Planificarea necesarului de personal      

4.5.3. Recrutarea personalului pentru angajare

4.5.4. Selecţia candidaţilor

4.5.5. Afişarea rezultatelor

4.5.6. Contestaţii

4.5.7. Angajarea şi integrarea personalului       

4.5.8. Încetarea raporturilor de muncă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE       

ANEXA NR. 1

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved