Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Răspunderea materială în dreptul muncii

 

Introducere

SECŢIUNEA 1. - RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

1. Noţiuni generale

SECŢIUNEA 2. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ

1. Noţiuni generale

2. Natura juridică

Capitolul 1

Trăsături caracteristice ale răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE CONDIŢIONATĂ

SECŢIUNEA 2. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SECŢIUNEA 3. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE PENTRU VINOVĂŢIE

SECŢIUNEA 4. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE PERSONALĂ

SECŢIUNEA 5. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ GUVERNATĂ DE NORMELE LEGALE IMPERATIVE

SECŢIUNEA 6. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. REPARAREA PAGUBEI PRIN ECHIVALENT BĂNESC

SECŢIUNEA 7. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. PROCEDURĂ SPECIALĂ

Capitolul 2

Condiţiile răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – CALITATEA DE SALARIAT

SECŢIUNEA 2. – FAPTA ILICITĂ ŞI PERSONALĂ A SALARIATULUI

Subsecţiunea 1. – Cazul fortuit şi executarea unei obligaţii legale sau contractuale

Subsecţiunea 2. – Riscul normal

Subsecţiunea 3. – Starea de necesitate

Subsecţiunea 4. – Cazul fortuit şi forţa majoră

SECŢIUNEA 3. – PREJUDICIUL

SECŢIUNEA 4. – RAPORTUL DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ŞI PREJUDICIU

SECŢIUNEA 5. – VINOVĂŢIA

Capitolul 3

Formele răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ

SECŢIUNEA 2. - RĂSPUNDERE PLURIINDIVIDUALĂ

Subsecţiunea 1. – Răspunderea conjunctă

Subsecţiunea 2. – Răspunderea subsidiară

SECŢIUNEA 3. - RĂSPUNDERE SOLIDARĂ

SECŢIUNEA 4. - RĂSPUNDERE COMUNĂ

SECŢIUNEA 5. - RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE

Capitolul 4

Obligaţia angajatului de a restitui sumele sau contravaloarea bunurilor ori a serviciilor primite fără drept

Capitolul 5

A. procedura generală a stabilirii răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – DECIZIA DE IMPUTARE

SECŢIUNEA 2. – ANGAJAMENTUL DE PLATĂ

B. Proceduri speciale de recuperare a prejudiciului

C. Executarea silită a despăgubirii

Capitolul 6

Răspunderea patrimonială a unităţii faţă de persoana angajată în muncă

Bibliografie

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved