Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA LUNII OCTOMBRIE
 
            1 OCTOMBRIE - 31 OCTOMBRIE 2017
cu doar 70 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Răspunderea materială în dreptul muncii

 

Introducere

SECŢIUNEA 1. - RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

1. Noţiuni generale

SECŢIUNEA 2. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ

1. Noţiuni generale

2. Natura juridică

Capitolul 1

Trăsături caracteristice ale răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE CONDIŢIONATĂ

SECŢIUNEA 2. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SECŢIUNEA 3. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE PENTRU VINOVĂŢIE

SECŢIUNEA 4. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ O RĂSPUNDERE PERSONALĂ

SECŢIUNEA 5. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ GUVERNATĂ DE NORMELE LEGALE IMPERATIVE

SECŢIUNEA 6. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. REPARAREA PAGUBEI PRIN ECHIVALENT BĂNESC

SECŢIUNEA 7. – RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. PROCEDURĂ SPECIALĂ

Capitolul 2

Condiţiile răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – CALITATEA DE SALARIAT

SECŢIUNEA 2. – FAPTA ILICITĂ ŞI PERSONALĂ A SALARIATULUI

Subsecţiunea 1. – Cazul fortuit şi executarea unei obligaţii legale sau contractuale

Subsecţiunea 2. – Riscul normal

Subsecţiunea 3. – Starea de necesitate

Subsecţiunea 4. – Cazul fortuit şi forţa majoră

SECŢIUNEA 3. – PREJUDICIUL

SECŢIUNEA 4. – RAPORTUL DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ŞI PREJUDICIU

SECŢIUNEA 5. – VINOVĂŢIA

Capitolul 3

Formele răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ

SECŢIUNEA 2. - RĂSPUNDERE PLURIINDIVIDUALĂ

Subsecţiunea 1. – Răspunderea conjunctă

Subsecţiunea 2. – Răspunderea subsidiară

SECŢIUNEA 3. - RĂSPUNDERE SOLIDARĂ

SECŢIUNEA 4. - RĂSPUNDERE COMUNĂ

SECŢIUNEA 5. - RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE

Capitolul 4

Obligaţia angajatului de a restitui sumele sau contravaloarea bunurilor ori a serviciilor primite fără drept

Capitolul 5

A. procedura generală a stabilirii răspunderii materiale

SECŢIUNEA 1. – DECIZIA DE IMPUTARE

SECŢIUNEA 2. – ANGAJAMENTUL DE PLATĂ

B. Proceduri speciale de recuperare a prejudiciului

C. Executarea silită a despăgubirii

Capitolul 6

Răspunderea patrimonială a unităţii faţă de persoana angajată în muncă

Bibliografie

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved