Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Motivarea personalului în administraţia publică

 

CAPITOLUL 1

MOTIVAREA PERSONALULUI – OBIECTIVE, CONCEPTE

1. 1. CE ESTE MOTIVAŢIA?

1.2. TEORII ALE MOTIVAŢIEI

1.3. MOTIVARE ŞI PERFORMANŢĂ

1.4. SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ

1.5. IMPLICAREA ÎN MUNCĂ

CAPITOLUL 2

PRACTICA MOTIVĂRII

2.1. BANII CA MOTIVATOR

2.2. CONCEPEREA POSTULUI CA MOTIVATOR

2.3. STABILIREA OBIECTIVELOR CA MOTIVATOR

2.4. RECOMPENSAREA ANGAJAŢILOR

CAPITOLUL 3

ANTRENAREA – MOTIVAREA CA ATRIBUT MODERN AL MANAGEMENTULUI

3.1. IMPLICAŢIILE ÎNLOCUIRII „COMENZII” CU „ANTRENAREA-MOTIVAREA” ÎN MUNCA MANAGERILOR

3.2. NEVOILE ANGAJAŢILOR – REPER ESENŢIAL ÎN MUNCA MANAGERULUI

3.3. EXIGENŢELE ANTRENĂRII ANGAJAŢILOR

CAPITOLUL 4

MOTIVAREA PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ SATU MARE

4.1. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SATU MARE – PREZENTARE GENERALĂ

4.1.1. Obiectul de activitate

4.1.2. Structura organizatorică

4.1.3. Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică

4.2. ANALIZA PRIVIND MOTIVAREA PERSONALULUI DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ SATU MARE

4.2.1. Motivarea, satisfacţia şi implicarea în muncă

4.2.2. Studiu de caz privind factorii motivaţionali ai angajaţilor DJS Satu Mare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved