Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Monitorizarea calităţii apei potabile în judeţul Satu Mare la indicatorul metale grele

 

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SĂNĂTATEA

I.1. Importanţa sanitară şi economică a apei

I.1.1. Importanţa sanitară a apei

I.1.2. Importanţa economică a apei

I.2. Influenţa apei asupra sănătăţii umane

I.2.1. Apa, cale de transmitere a îmbolnăvirilor microbiene, virale şi parazitare

I.2.2. Influenta apelor poluate asupra sănătăţii umane

I.3. Surse de poluare a apelor

I.3.1. Surse de poluare permanente naturale

I.3.2. Sursele de poluare accidentală naturale

I.3.3.Surse de poluare permanentă artificială

I.4. Efectul activităţilor economice asupra apelor utilizate în scop potabil

CAPITOLUL II

PREVEDERI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CALITĂŢII APELOR

II.1. Legislaţia europeană privind protecţia apelor utilizate în scop potabil  

II.2. Prevederi legislative în domeniul protecţiei calităţii apelor în România

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE MONITORING INTEGRAT AL CALITĂŢII APEI

III.1. Sistemul de monitoring integrat al calităţii apei

III.1.1. Sistemul global de monitoring al mediului (G.E.M.S.)

III.1.2. Sistemul naţional de supraveghere a calităţii apelor

III.2. Monitoringul calităţii apei utilizate în scop potabil în judeţul Satu Mare

CAPITOLUL IV

MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN JUDEŢUL SATU MARE LA INDICATORUL METALE GRELE

IV.1. Aria investigată

IV.2. Material şi metodă

IV.2.1. Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea şi identificarea probelor de apă potabilă pentru determinarea metalelor grele

IV.2.2. Determinarea metalelor grele din apa potabilă

CAPITOLUL V

REZULTATE ŞI DISCUŢII

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Anexa nr. 1

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved