Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Metodologia predării-învăţării subiectului, ca parte de propoziţie, în ciclul primar

 

REZUMAT

INTRODUCERE     

CAPITOLUL I

PREDAREA-ÎNVĂŢAREA SUBIECTULUI, CA PARTE DE PROPOZIŢIE, ÎN CICLUL PRIMAR

1.1. Importanţa însuşirii corecte  a limbii române

1.2. Necesitatea cultivării limbii române în ciclul primar

1.3. Aspecte metodice ale predării subiectului în clasele I - IV

1.3.1. Formarea noţiunilor gramaticale în ciclul primar

1.3.2. Metode folosite în predarea subiectului la clasele III - IV

1.4. Subiectul în programele şi manualele şcolare

CAPITOLUL II

SUBIECTUL – PARTE DE PROPOZIŢIE

2.1. Definirea părţilor de propoziţie

2.2. Subiectul - definiţie

2.3. Raportul dintre subiect şi predicat

2.4. Independenţa subiectului

2.5. Tipuri de subiect

2.6. Propoziţia fără subiect

2.7. Cazul subiectului. Aparente şi reale excepţii de la cazul subiectului

2.8. Valorile expresive ale subiectului

2.9. Subiectul şi alte părţi de propoziţie

CAPITOLUL III

VALORIFICAREA METODELOR DIDACTICE ÎN PREDAREA SUBIECTULUI – PROIECT DE CERCETARE

3.1. Tema

3.2. Ipoteza cercetării

3.3. Obiective           

3.4. Eşantion

3.5. Metodologia cercetării

3.6. Rezultatele aşteptate

3.7. Valorificarea rezultatelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXA 1

ANEXA 2

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved