Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Managementul resurselor umane în administraţia publică

 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

ACTIVITAŢILE PRINCIPALE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

1.1. Principalele activităţi ale managementului resurselor umane

1.2. Atribuţiile departamentului de resurse umane

1.2.1. Serviciul Resurse Umane

CAPITOLUL II

ANALIZA POSTURILOR - RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

2.1. Analiza postului

2.2. Fişa postului

2.3. Recrutarea funcţionarilor publici

2.4. Selecţia funcţionarilor publici

2.5. Selecţia personalului

CAPITOLUL III

EVALUAREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

3.1. Dimensiuni ale activităţii de evaluare în instituţiile publice

3.1.1. Evaluarea candidaţilor la posturile şi funcţiile publice

3.1.2. Evaluarea funcţionarilor publici debutanţi

3.1.3. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

3.1.3.1. Managementul performanţei

3.1.3.2. Evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici

3.1.4. Evaluarea structurii posturilor pe care le ocupă funcţionarii publici

CAPITOLUL IV

MOTIVAREA PERSONALULUI ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

4.1. Teorii ale motivarii resurselor umane

4.1.1. Teoria ierahiei nevoilor a lui Maslow

4.1.2. Teoria ERG Alderfer

4.1.3. Teoria succesului propusă de Mc. Clelland

4.1.4. Teoria bifactorială a lui Herzberg

4.1.5. Teoria valenţei de aşteptare

4.1.6. Teoria năzuinţelor – aşteptărilor VIE a lui Vroom

4.1.7. Teoria echităţii

4.2. Studiu de caz privind factorii motivaţionali

CAPITOLUL V

MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR ŞI PROMOVAREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

5.1. Sistemul de recompensare a funcţionarilor din administraţia publică

5.2. Promovarea funcţionarilor publici

CAPITOLUL VI

STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SATU MARE

6.1. Prezentarea instituţiei

6.1.1. Obiectul de activitate

6.1.2. Structura organizatorică

6.1.3. Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică

6.2. Analiza privind managementul resurselor umane la Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare

6.2.1. Statul de funcţii

6.2.2. Recrutarea personalului pentru angajare

6.2.3. Selecţia candidaţilor

6.2.4. Angajarea şi integrarea personalului

6.2.5. Formarea resurselor umane

6.2.6. Motivarea, satisfacţia şi implicarea în muncă

6.2.7. Evaluarea performanţelor resurselor umane

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXA 1

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved