Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Măsurile de siguranţă

 

Cap. 1 MĂSURI DE SIGURANŢĂ - SANCŢIUNI PENALE

1.1. Aspecte generale

1.2. O posibilă definire a noţiunii de sancţiune

1.3. Măsurile de siguranţă. Sancţiune

1.4. Natura juridică a măsurilor de siguranţă

1.5. Măsuri de siguranţă. Mijloace de apărare socială

1.6. Măsuri de siguranţă. Măsuri administrative

Cap. 2 MĂSURI DE SIGURANŢĂ ŞI APLICAREA LEGII ÎN TIMP

2.1. Retroactivitatea legii penale  care prevede măsuri de siguranţă

2.2. Constituţionalitatea prevederilor codului penal privind retroactivitatea legii care cuprinde măsuri de siguranţă

2.3. Măsuri de siguranţă şi pedepse. Analiză comparativă     

2.4. Măsuri de siguranţă şi măsuri educative. Privire comparativă

Cap. 3 SISTEMUL MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ŞI CONDIŢIILE GENERALE  DE APLICARE A ACESTORA

3.1. Sistemul măsurilor de siguranţă şi clasificarea lor

3.2. Felurile măsurilor de siguranţă

3.3. Clasificarea măsurilor de siguranţă

3.4. Scopul măsurilor de siguranţă

3.5. Condiţiile generale pentru luarea măsurilor de siguranţă

3.6. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penal

3.7. Existenţa stării de pericol

3.8. Principiul legalităţii măsurilor de siguranţă

Cap. 4 FELURILE MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ŞI REGIMUL LOR JURIDIC

4.1.1. OBLIGAREA LA TRATAMENT MEDICAL           

4.1.2. Cadrul juridic de reglementare a măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical

4.1.3. Luarea provizorie a măsurii obligării la tratament medical

4.1.4. Luarea definitivă a măsurii obligării la tratament medical

4.1.5. Executarea măsurii obligării la tratament medical

4.1.6. Înlocuirea şi încetarea obligării la tratament medical

4.1.7. Infracţiunea de sustragere de la tratament medical

Cap. 5 INTERNAREA MEDICALĂ

5.1. Cadrul juridic de reglementare a măsurii de siguranţă internării Medicale

5.2. Conţinutul sancţiunii

5.3. Luarea provizorie a măsurii de siguranţă a internării medicale

5.4. Luarea definitivă a măsurii de siguranţă a internării medicale

5.5. Executarea măsurii de siguranţă a internării medicale

5.6. Înlocuirea sau încetarea internării medicale

5.7. Măsurile de siguranţă cu caracter restrictiv de drepturi sau libertăţi. Aspecte generale

Cap. 6 INTERZICEREA UNEI FUNCŢII SAU PROFESII

6.1. Reglementare

6.2. Starea de pericol care motivează luarea acestei sancţiuni

6.3. Conţinutul măsurii de siguranţă a unei funcţii sau profesii

6.4. Luarea şi executarea măsurii de siguranţă a interziceri unei funcţii sau profesii

6.5. Revocarea interzicerii unei funcţii sau profesii

6.6. Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii şi pedeapsa complimentară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie

Cap. 7 MĂSURA DE SIGURANŢĂ A INTERZICERII DE A SE AFLA ÎN ANUMITE LOCALITĂŢI

7.1. Reglementare

7.2. Condiţii necesare pentru luarea măsurii de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi

7.3. Starea de pericol social

7.4. Conţinutul măsurii

7.5. Luarea şi executarea măsurii

7.6. Amânarea, întreruperea, prelungirea sau revocarea măsurii

Cap. 8 EXPULZAREA

8.1. Reglementare

8.2. Condiţiile necesare pentru luarea măsurii de siguranţă a Expulzării

8.3. Conţinutul măsurii de siguranţă a expulzării

8.4. Luarea şi executarea măsurii de siguranţă a expulzării

8.5. Expulzarea şi extrădarea

Cap. 9 CONFISCAREA SPECIALĂ

9.1. Reglementare

9.2. Condiţiile generale ale confiscării speciale şi existenţa unei stări de pericol

9.3. Categoriile de lucruri supuse confiscării speciale conform art.118 C.pen

9.4. Bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală (art.118 lit.a. C.pen)

9.5. Bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului sau dacă, aparţinând altei persoane, acesta a cunoscut scopul folosirii lor (art.118 lit.b)    

9.6. Bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul săvârşirii unei infracţiuni, dacă au fost utilizate la comiterea acesteia şi dacă sunt ale infractorului ( art. 118 lit. c )

9.7. Bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte sau pentru a răsplăti pe făptuitor, ( art. 118 lit. d.)

9.8. Bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia (art.118 lit. e.)

9.9. Bunuri a căror deţinere este interzisa de lege

Cap. 10 INTERDICŢIA DE A REVENI LA LOCUINŢA FAMILIEI PE O PERIOADĂ DETERMINATĂ

10.1. Noţiune

10.2. Condiţii pentru luarea măsurii

10.3. Durata măsurii

BIBLIOGRAFIE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved