Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Implementarea sistemului HACCP în cadrul Hotel AS

 
 

Introducere

Capitolul 1

Siguranţa preparatelor culinare

1.1. Siguranţa şi securitatea alimentară în restaurantele din unităţile de turism

1.2. Riscul tehnologizării preparatelor culinare şi măsuri de control

1.3. Importanţa sistemelor de asigurare a calităţii

1.4. HACCP – o abordare modernă a siguranţei alimentelor în unităţile de alimentaţie publică

1.4.1. Principiile HACCP

1.4.2. Etapele de implementare a HACCP

Capitolul 2

Implementarea sistemului HACCP în cadrul SC Hotel AS SRL Borşa

2.1. Prezentarea societăţii

2.2. Analiza economico-financiară a societăţii

2.2.1. Analiza veniturilor

2.2.2. Analiza cheltuielilor

2.2.3. Analiza profitului

2.2.4. Rentabilitatea

2.2.5. Evaluarea eficienţei activităţii pe baza indicatorului – rata rentabilităţii

2.2.6. Evaluarea principalilor indicatori economico-financiari

2.3. Procesul tehnologic de obţinere a preparatelor culinare şi implementarea sistemului HACCP

2.3.1. Definirea scopului acţiunii de implementare a sistemului HACCP

2.3.2. Constituirea şi organizarea echipei de Siguranţa Alimentelor

2.3.3. Fluxul operaţiunilor tehnologice ce se desfăşoară în restaurant

2.3.4.Asigurarea calităţii principalelor categorii de preparate culinare prin respectarea tehnologiilor specifice

2.3.5. Analiza şi evaluarea pericolelor

2.3.6. Identificarea punctelor critice (PCC) pentru controlul pericolelor identificate

2.3.7. Stabilirea de acţiuni corective care trebuie aplicate atunci când sistemul de monitorizare indică faptul că a apărut o deviaţie faţă de limitele critice stabilite

2.3.8. Analiza sistemului de management al siguranţei alimentelor

Concluzii

Bibliografie

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved