Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Gestiunea resurselor publice locale

 
 

CAPITOLUL I

MANAGEMENT PUBLIC

1.1. EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI PUBLIC PE PLAN MONDIAL ŞI ÎN ROMÂNIA

1.2. CONŢINUTUL MANAGEMENTULUI PUBLIC

1.2.1. Administraţia vis-â-vis de management

1.2.2. Administraţia publică vis-â-vis de managementul public

1.2.3. Definirea managementului public

CAPITOLUL II

PRINCIPII ŞI STRUCTURI BUGETARE

2.1. MODELE ŞI PRACTICI DE APLICARE A PRINCIPIILOR BUGETARE

2.2. STRATEGII ŞI SISTEME BUGETARE

2.2.1. Raportul dintre bugetul public şi alte posibile bugete

2.2.2. Variante moderne de organizare bugetară publică

2.2.3. Metode clasice şi moderne de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

2.3. STRUCTURA SISTEMULUI BUGETAR DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL III

PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR LOCALE

3.1. DEFINIREA, TRĂSĂTURILE ŞI CADRUL JURIDIC AFERENT PROCESULUI BUGETAR

3.2. ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET ŞI ADOPTAREA ACESTUIA LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SOCOND

3.3. EXECUŢIA BUGETULUI LA NIVEL LOCAL          

3.3.1. Conţinutul procesului de execuţie bugetară      

3.3.2. Execuţia bugetară curentă

3.3.2.1. Execuţia părţii de venituri a bugetului local

3.3.2.2. Execuţia părţii de alocare a fondului bugetar

3.4. ÎNCHEIEREA ŞI APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ

3.5. CONTROLUL BUGETAR

CAPITOLUL IV

ANALIZA CONSTITUIRII ŞI REPARTIZĂRII RESURSELOR BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SOCOND PE ANUL 2007

4.1. ANALIZA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SOCOND

4.1.1. Structura veniturilor bugetului local al Comunei Socond

4.1.2. Analiza veniturilor curente

4.1.3. Analiza veniturilor din capital

4.1.4. Prelevări din bugetul de stat          

4.2. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE

4.2.1. Modalităţi de finanţare a cheltuielilor bugetare

4.2.2. Analiza cheltuielilor pentru autorităţi executive

4.2.3. Analiza cheltuielilor privind învăţământul

4.2.4. Analiza cheltuielilor privind cultura,recreere si religie

4.2.5. Analiza cheltuielilor pentru asistenţă socială

4.2.6. Analiza cheltuielilor pentru servicii de dezvoltare publică şi locuinţe

4.2.7. Analiza cheltuielilor privind transporturile

4.2.8. Analiza Fondului de rezervă bugetară

4.2.9. Analiza excedentului bugetar       

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved