Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Fundamentarea strategiei de marketing pe baza comportamentului consumatorului

 
 

INTRODUCERE     

CAPITOLUL 1

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI – NOŢIUNI ŞI CONCEPTE DE BAZĂ

1.1. Conceptul de comportament al consumatorului

1.2. Structura procesului decizional de cumpărare      

1.3. Principalii factori de influenţă asupra comportamentului consumatorului

1.3.1. Influenţe direct observabile

1.3.2. Influenţe de natură sociologică

CAPITOLUL 2

METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE ÎN CERCETAREA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

2.1. Abordări în cercetarea comportamentului consumatorului

2.2. Modalităţi practice de studiere a comportamentului consumatorului

2.2.1. Cercetarea motivaţiilor

2.2.2. Cercetarea preferinţelor şi a deprinderilor de cumpărare

2.2.3. Cercetarea atitudinilor şi a intenţiilor de cumpărare

2.2.4. Cercetarea imaginii

CAPITOLUL 3

IMPLICAŢII ALE COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI ÎN ADAPTAREA ŞI DIFERENŢIEREA MIXULUI DE MARKETING

3.1 . Semnificaţii ale comportamentului consumatorului în elaborarea strategiei de produs

3.2. Semnificaţii ale comportamentului consumatorului în elaborarea strategiei de preţ

3.3 Semnificaţii ale comportamentului consumatorului în elaborarea strategiei de distribuţie

3.4. Semnificaţii ale comportamentului consumatorului în elaborarea strategiei de promovare

CAPITOLUL 4

CERCETAREA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI SĂTMĂREAN REFERITOR LA DETERGENŢII DE RUFE

4.1. Aspecte metodologice privind organizarea cercetării de marketing

4.2. Principalele rezultate ale cercetării privind comportamentul de cumpărare şi de consum pentru grupa de produse detergenţi

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXA NR. 1

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved