Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Fluxurile financiare bugetare derulate prin trezoreria statului

 
 

INTRODUCERE     

CAPITOLUL I

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI

1.1. NOŢIUNEA DE TREZORERIE A FINANŢELOR PUBLICE

1.2. NECESITATEA ÎNFIINŢĂRII TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE

1.3. PREMISELE ÎNFIINŢĂRII TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE ŞI FUNCŢIILE ACESTEIA     

1.4. MODUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA

1.5. PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND FUNCŢIONAREA TREZORERIEI STATULUI

1.6. BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

CAPITOLUL II

ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE

2.1. MECANISMUL ÎNCASĂRII VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE

2.2. MODALITĂŢI DE ÎNCASARE A VENITURILOR BUGETARE    

2.2.1. Încasarea veniturilor bugetare de la agenţii economici

2.2.2. Încasarea veniturilor bugetare de la instituţiile publice

2.2.3. Încasarea veniturilor bugetare prin casieria trezoreriei

2.2.4. Încasarea veniturilor bugetare prin executare silită

2.3. MODALITĂŢI DE STINGERE A CREANŢELOR BUGETARE    

CAPITOLUL III

FLUXUL FINANŢĂRII CHELTUIELILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE

3.1. FINANŢAREA CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE      

3.1.1. Deschideri de credite din bugetul de stat

3.1.2. Deschideri de credite din bugetele locale

3.1.3. Deschideri de credite din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

3.2. EFECTUAREA ŞI VERIFICAREA PLĂŢILOR DIN CREDITELE BUGETARE DESCHISE ŞI REPARTIZATE       

3.2.1. Efectuarea plăţilor din deschideri de credite din bugetul de stat

3.2.2. Efectuarea plăţilor din deschideri de credite din bugetul local Satu Mare

3.3. FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE

CAPITOLUL IV

FLUXURILE FINANCIAREPRIVIND CERTIFICATELE DE TREZORERIE PENTRU POPULAŢIE ŞI EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI PRIN CASIERIE TREZORERIEI STATULUI

4.1. CAUZELE ŞI MODUL DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR ŞI DE REFINANŢARE A DATORIEI PUBLICE

4.2. EMISIUNEA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE – CALE DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR ŞI DE REFINANŢARE A DATORIEI PUBLICE    

4.3. EMISIUNEA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CĂTRE POPULAŢIE

4.4. RĂSCUMPĂRAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE ŞI PLATA DOBÂNZILOR AFERENTE ACESTORA

4.5. SURSE DE ACOPERIRE A VALORII NOMINALE A CERTIFICATELOR DE TREZORERIE RĂSCUMPĂRATE ŞI A DOBÂNZILOR PLĂTITE

4.6. RAPORTAREA ÎNCASĂRILOR DIN VÂNZAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE ŞI A RĂSCUMPĂRĂRII ACESTORA

4.7. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI PRIN CASIERIA TREZORERIEI STATULUI

4.7.1. Organizarea şi funcţionarea casei de încasări

4.7.2. Organizarea şi funcţionarea casei de plăţi

4.7.3. Organizarea şi funcţionarea casieriei-tezaur

CAPITOLUL V

CONTABILITATEA TREZORERIEI STATULUI ÎN ROMÂNIA

5.1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTABILITĂŢII TREZORERIEI STATULUI

5.2. SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ÎN CONTABILITATE

5.3. DESCHIDEREA CONTURILOR SINTETICE ŞI ANALITICE

5.4. DOCUMENTELE DE SINTEZĂ ŞI RAPOARTELE PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI CONTUL CURENT AL TREZORERIEI

CAPITOLUL VI

STUDIU DE CAZ

CAPITOLUL VII

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved