Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Fluxuri financiar - bugetare

 
 

CAPITOLUL I

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI ŞI FUNCŢIILE ACESTUIA

1.1. NOŢIUNEA DE TREZORERIE A FINANŢELOR PUBLICE

1.2. IMPORTANŢA ORGANIZĂRII TREZORERIEI STATULUI

1.3. FUNCŢIILE TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE

1.4. SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA

1.5. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII TREZORERIEI MUNICIPIULUI SATU MARE           

CAPITOLUL II

ÎNCASAREA ŞI ANALIZA VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE

2.1. MECANISMUL ÎNCASĂRII VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE

2.2. MODALITĂŢI DE ÎNCASARE A VENITURILOR BUGETARE

2.2.1. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE DE LA AGENŢII ECONOMICI

2.2.2. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE

2.2.3. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE PRIN CASIERIA TREZORERIEI

2.2.4. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE PRIN EXECUTARE SILITĂ

2.2.5. AMÂNAREA, EŞALONAREA, COMPENSAREA ŞI RESTITUIREA VENITURILOR BUGETARE

2.3. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE

2.3.1. ANALIZA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT

2.3.2. ANALIZA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

2.3.3. ANALIZA VENITURILOR BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

CAPITOLUL III

VERIFICAREA ŞI DECONTAREA CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE

3.1. FINANŢAREA CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE

3.1.1. DESCHIDERI DE CREDITE DIN BUGETUL DE STAT

3.1.2. DESCHIDERI DE CREDITE DIN BUGETUL LOCAL

3.1.3. DESCHIDEREA DE CREDITE DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT, BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ ŞI BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

3.2. EFECTUAREA ŞI VERIFICAREA PLĂŢILOR DIN CREDITE DESCHISE

3.2.1. EFECTUAREA PLĂŢILOR DIN DESCHIDERI DE CREDITE DIN BUGETUL DE STAT

3.2.2. EFECTUAREA PLĂŢILOR DIN DESCHIDERI DE CREDITE DIN BUGETUL LOCAL SATU MARE

3.2.3. FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE

CAPITOLUL IV

STUDIU PRIVIND VÂNZAREA ŞI GESTIUNEA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE

4.1. CAUZELE ŞI MODUL DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR ŞI DE REFINANŢARE A DATORIEI PUBLICE

4.2. EMISIUNEA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE – CALE DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR ŞI DE REFINANŢARE A DATORIEI PUBLICE

4.3. EMISIUNEA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE

4.4. ÎNCASAREA SUMELOR PROVENITE DIN VÂNZAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CĂTRE POPULAŢIE

4.4.1. ÎNCASAREA PRIN CASIERIA TREZORERIEI

4.4.2. ÎNCASAREA PRIN VIRAREA SUMELOR DIN CONTURI BANCARE

4.5. RĂSCUMPĂRAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE ŞI PLATA DOBÂNZILOR AFERENTE ACESTORA

4.6 SURSE DE ACOPERIRE A VALORII NOMINALE A CERTIFICATELOR DE TREZORERIE RĂSCUMPĂRATE ŞI A DOBÂNZILOR PLĂTITE

4.7. RAPORTAREA ÎNCASĂRILOR DIN VÂNZAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE ŞI A RĂSCUMPĂRĂRII ACESTORA

CONSIDERAŢII ŞI PROPUNERI PRIVIND CREŞTEREA ROLULUI TREZORERIEI ÎN EXECUŢIA DE CASĂ A BUGETULUI DE STAT

A. PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU FLUIDIZAREA RELAŢIILOR ÎNTRE TREZORERIE, AGENŢI ECONOMICI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

B. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII TREZORERIEI MUNICIPIULUI SATU MARE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved