Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare la SC UNIO SA - licenţă

 
 

Capitolul 1

Particularităţile organizării şi conducerii contabilităţii la SC UNIO SA

1.1. DATE INFORMATIVE 

1.1.1. Prevederi generale

1.1.2. Piaţa internă a produselor, aprovizionare şi principalii furnizori

1.1.3. Piaţa externă a produselor aprovizionate şi principalii furnizori

1.1.4. Resurse umane

1.1.5. Activitatea de comercializare

1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

1.2.1. Amplasări în suprafaţa teritorială

1.2.2. Organizarea societăţii

1.2.3. Structura acţionariatului

1.2.4. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

1.3. STRUCTURA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

1.3.1. Premizele organizării contabilităţii

1.3.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil

1.3.3. Atribuţiile compartimentului financiar-contabil

1.3.4. Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor    

Capitolul 2

Contabilitatea veniturilor la SC UNIO SA Satu Mare

2.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

2.1.1. Contabilitatea veniturilor din vânzări de produse, mărfuri, servicii prestate şi din alte activităţi

2.1.2 Contabilitatea veniturilor din producţia stocată

2.1.3. Producţia în curs de execuţie

2.2. CONTABILITATEA VENITURILOR FINANCIARE

2.3. CONTABILITATEA VENITURILOR EXCEPŢIONALE

2.3.1. Contabilitatea veniturilor excepţionale din operaţii de gestiune

2.3.2.  Contabilitate veniturilor din operaţii de capital

2.4. CONTABILITATEA VENITURILOR PRIVIND AMORTIZĂRILE Şl PROVIZIONĂRILE

2.5. CONTABILITATEA DECONTĂRII VENITURILOR

Capitolul 3

Contabilitatea cheltuielilor ca SC."UNIO"SA Satu Mare

3.1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR

3.2. CONTABILTATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE

3.2.1.Contabilitatea cheltuielilor cu materii prime, materiale şi mărfuri

3.2.2. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile executate de terţi

3.2.3. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi

3.2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate

3.2.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

3.2.6. Alte cheltuieli de exploatare

3.3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR FINANCIARE

3.3.1. Cheltuieli privind dobânzile

3.3.2. Cheltuieli privind sconturile acordate/primite     

3.3.3. Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

3.3.4. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar

3.4. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR EXCEPŢIONALE

3.5. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AMORTIZAREA ŞI PROVIZIOANELE

3.6. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZ1TUL PE PROFIT

3.7. CONTABILITATEA DECONTĂRII CHELTUIELILOR

3.8. ORGANIZAREA CHELTUIELILOR ÎN CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Capitolul 4

Contabilitatea rezultatelor financiare

4.1. DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL PENTRU SC UNIO SA

4.2. REPARTIZAREA REZULTATELOR FINANCIARE

4.3. ANALIZA REZULTATELOR

Capitolul 5

Concluzii, propuneri

5.1. CONCLUZII

5.2. PROPUNERI

5.2.1. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii economice

5.2.2. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii departamentului financiar-contabil şi de întocmire a bilanţului contabil

 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved