Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Contabilitatea stocurilor la SC Goldplast SA

 
 

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE „GOLDPLAST” S.A.

1.1. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL

1.1.1. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

1.1.2. Capitalul social, acţiunile

1.1.3. Dotarea tehnică cu echipamente de producţie şi structura organizatorică la S.C. GOLDPLAST S.A.

CAPITOLUL II

DELIMITĂRI, STRUCTURI ŞI METODE DE CONTABILITATE A STOCURILOR LA S.C. "GOLDPLAST" S.A.

2.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE LA S.C."GOLDPLAST" S.A.

2.2. METODE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE

2.3. STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE

CAPITOLUL III

FORMA DE APROVIZIONARE CU STOCURI LA S.C. "GOLDPLAST" S.A.

3.1. INTERMEDIARII

3.1.1. Contractul de mandat comercial

3.1.2. Contractul de comision

3.1.3. Contractul de consignaţie

3.1.4. Contractul de gaj comercial

3.2. AUXILIARII

CAPITOLUL IV

DOCUMENTE FOLOSITE PENTRU CONTABILITATEA STOCURILOR

CAPITOLUL V

EVALUAREA STOCURILOR

5.1. EVALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA ÎN PATRIMONIU

5.2. EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIREA DIN PATRIMONIU

5.3. EVALUAREA STOCURILOR LA ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

CAPITOLUL VI

CONTABILITATEA ANALITICĂ ŞI SINTETICĂ A STOCURILOR

6.1. CONTABILITATEA ANALITICĂ A STOCURILOR

6.1.1. Contabilitatea analitică a stocurilor în situaţia inventarului permanent

6.1.2. Contabilitatea analitică a stocurilor în situaţia inventarului intermitent

6.2. CONTABILITATEA SINTETICĂ A STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

6.2.1. Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale

6.2.2. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie

6.2.3. Contabilitatea produselor

6.2.4. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi

6.2.5. Contabilitatea animalelor

6.2.6. Contabilitatea mărfurilor

6.2.7. Contabilitatea ambalajelor

6.2.8. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

6.3. CONTABILITATEA DE GESTIUNE LA S.C. "GOLDPLAST" S.A.

CAPITOLUL VII

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

CAPITOLUL VIII

APLICAŢII PRACTICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR LA S.C. "GOLDPLAST" S.A.

BIBLIOGRAFIE

 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved