Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Contabilitatea şi fiscalitatea amortizării imobilizărilor

 
 

CAPITOLUL 1

ROLUL ŞI FUNCŢIILE AMORTIZĂRII ÎN GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII  

CAPITOLUL 2

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

2.1. BAZA DE EVALUARE A AMORTIZĂRII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

2.2. DURATA DE AMORTIZARE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

2.3. REGIMUL DE AMORTIZARE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CAPITOLUL 3

PARTICULARITĂŢILE AMORTIZĂRII IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

3.1. PRELIMINARII PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

3.2. EVALUAREA ŞI CALCULUL AMORTIZĂRII IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

3.2.1. Evaluarea şi calculul amortizării cheltuielilor de constituire

3.2.2. Evaluarea şi calculul amortizării cheltuielilor de dezvoltare

3.2.3. Evaluarea şi calculul amortizării concesiunilor, brevetelor, mărcilor, drepturilor de autor şi valori similare

3.2.4. Evaluarea şi calculul amortizării fondului comercial

3.3. INSTRUMENTAREA CONTABILĂ A AMORTIZĂRII IMOBILIZĂRILOR

CAPITOLUL 4

REEVALUAREA ŞI AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

4.1. METODE DE REEVALUARE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ŞI NECORPORALE. AVANTAJE ŞI LIMITE

4.2. INSTRUMENTAREA CONTABILĂ A DIFERENŢELOR DIN REEVALUARE ŞI A AMORTIZĂRII ULTERIOARE REEVALUĂRII

4.3. PARTICULARITĂŢILE REEVALUĂRII IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI INSTRUMENTAREA CONTABILĂ A OPERAŢIUNILOR GENERATE

CAPITOLUL 5

EFECTELE POLITICILOR CONTABILE DE ÎNTREPRINDERE REFERITOARE LA AMORTIZĂRI ASUPRA REZULTATULUI ŞI IMPOZITULUI PE PROFIT

5.1. ASPECTE GENERALE ALE POLITICILOR CONTABILE PRIVIND AMORTIZAREA ASUPRA REZULTATULUI ŞI IMPOZITULUI PE PROFIT

5.2. ERORI FUNDAMENTALE. TRATAMENTE CONTABILE DE BAZĂ ŞI ALTERNATIVE

5.3. MODIFICAREA POLITICILOR CONTABILE DE ÎNTREPRINDERE. TRATAMENTE CONTABILE DE BAZĂ ŞI ALTERNATIVE

CAPITOLUL 6

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND AMORTIZAREA ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved