Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Circumstanţele agravante

 
 

Capitolul I. Noţiuni generale privind individualizarea răspunderii penale

Secţiunea I. Noţiuni generale

Secţiunea II. Individualizarea legală a răspunderii penale

Secţiunea III. Individualizarea administrativă a răspunderii penale  

Secţiunea IV. Individualizarea judiciară a răspunderii penale           

Noţiuni generale

Criteriile generale de individualizare a răspunderii penale

Dispoziţiile Părţii generale a Codului penal

Limitele de pedeapsă fixate în Partea specială a Codului penal

Gradul de pericol social al faptei săvârşite

Persoana infractorului

Secţiunea V. Împrejurările care agravează răspunderea penală

Constatarea circumstanţelor

Clasificarea circumstanţelor

 

Capitolul II. Circumstanţele agravante legale generale

Secţiunea I. Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună

Secţiunea II. Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime, prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public

Secţiunea III. Săvârşirea infracţiunii de către un infractor major împreună cu un minor  

Secţiunea IV. Săvârşirea infracţiunii din motive josnice

Secţiunea V. Săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată

Starea de beţie anume provocată – circumstanţă agravantă legală  

Starea de beţie voluntară completă – circumstanţă judiciară bivalentă

Caracterul judiciar şi bivalent al circumstanţei  

Condiţiile şi criteriile

Cazuri de neaplicare

Secţiunea VI. Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate     

 

Capitolul III. Circumstanţele agravante legale speciale

 

Capitolul IV. Circumstanţele agravante judiciare

Secţiunea I. Constatarea, aplicarea şi motivarea existenţei circumstanţelor agravante

Secţiunea II. Împrejurări ce pot constitui circumstanţe agravante judiciare 

 

Capitolul V. Efectele circumstanţelor agravante

 

Capitolul VI. Stabilirea răspunderii penale în cazul concursului între cauzele de agravare şi cele de atenuare

Secţiunea I. Concursul între cauzele de atenuare şi agravare

Secţiunea II. Alte aspecte privind importanţa individualizării judiciare şi a relevării circumstanţelor agravante     

 

Bibliografie

 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved