Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


   Prima pagină      Asistenţa maternală. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament maternal
 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Asistenţa maternală. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament maternal

 

CAPITOLUL I

PREOCUPĂRI DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE LEGATE DE PROTECŢIE ŞI DREPTURILE COPILULUI ÎN ROMÂNIA

Scurtă istorie a drepturilor copilului

Conceptul de drepturi ale copilului

Protecţia copiilor abandonaţi înainte şi după 1990

CAPITOLUL II

STRATEGII GUVERNAMENTALE ŞI LEGISLAŢIA CARE VIZEAZĂ PROTECŢIA COPILULUI

O nouă strategie pentru protecţia copilului în România

Legislaţia privind protecţia copiilor abandonaţi

CAPITOLUL III

MODALITĂŢI DE PROTECŢIE A COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE

Instituţionalizarea

Motivele şi efectele instituţionalizării

Particularităţile copilului instituţionalizat şi efectele instituţionalizării

Alternativele instituţionalizării

Plasamentul familial

Plasamentul copilului în regim de urgenţă

Adopţia

Plasament în instituţii de tip familial

CAPITOLUL IV

ASISTENŢA MATERNALĂ

Asistentul maternal profesionist

Funcţiile asistentului maternal profesionist

Codul etic al asistentului maternal profesionist

Jurământul asistentului maternal profesionist

CAPITOLUL V

RECRUTAREA, ATESTAREA, ANGAJAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST

Scurtă introducere

Rolul asistentului social în urmărirea şi supravegherea asistentului maternal raportat la afectivitatea şi satisfacerea nevoilor primare de afectivitate

Rolul asistentului social în formarea asistentului maternal

Metode, tehnici şi instrumente de lucru în practica lucrătorului social

Tehnici de lucru cu grupul

CAPITOLUL VI

STUDII DE CAZ

Studiul de caz nr. I

Studiul de caz nr. II

Studiul de caz nr. III

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE


 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved