Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


   Prima pagină      Asistenţă socială comunitară - comuna Turulung
 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Asistenţă socială comunitară - comuna Turulung

 

JUSTIFICAREA PROBLEMATICII

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE AXIOLOGIE ŞI TEORIE A ASISTENŢEI SOCIALE COMUNITARE

1. CONCEPTUL DE COMUNITATE

2. SERVICII COMUNITARE, SERVICII BAZATE PE COMUNITATE

3. TIPURI DE COMUNITĂŢI

4. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ

5. ATRIBUŢIILE ŞI ROLUL LUCRĂTORULUI SOCIAL ÎN DOMENIUL COMUNITAR

CAPITOLUL II

MONOGRAFIA COMUNEI TURULUNG

1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ

2. ISTORICUL LOCALITĂŢII

3. SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ

4. INSTITUŢII SOCIAL-CULTURALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN TERITORIU

CAPITOLUL III

PROBLEME DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SEMNALATE LA NIVELUL COMUNEI

1. DEPISTAREA PROBLEMELOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2. PROBLEME DE AUTORITATE TUTELARĂ

3. PRESTAŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGEA PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

4. ALTE PROBLEME

CAPITOLUL IV

NECESITATEA ABORDĂRII PLURIDISCIPLINARE A PROBLEMATICII SOCIALE EXISTENTE LA NIVELUL COMUNEI

1. MUNCA CU FAMILIA

2. MUNCA CU FACTORII EDUCAŢIONALI

3. MUNCA CU ALTE CATEGORII DE SPECIALIŞTI

4. STUDII DE CAZ

CAPITOLUL V

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved