Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


   Prima pagină      Analiza implicaţiilor fiscalităţii asupra activităţii economico-financiare a unei întreprinderi
 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Analiza implicaţiilor fiscalităţii asupra activităţii economico-financiare a unei întreprinderi

 

INTRODUCERE

1. Repere teoretice ale sistemelor fiscale

1.1. EVOLUŢIA ISTORICĂ A SISTEMELOR FISCALE

1.2. SISTEMELE FISCALE ALE MARII BRITANII, S.U.A. ŞI FRANŢEI. RAPORTAREA ACESTORA LA SISTEMUL FISCAL AL ROMÂNIEI

1.2.1. Presiunea fiscală totală

1.2.2. Impozitele pe venituri

1.2.3. Impozitele indirecte

1.2.4. Caracteristicile impozitelor şi taxelor locale

1.3. TENDINŢE ÎN SISTEMUL FISCAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL ADERĂRII ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

1.3.1. Evoluţia sistemelor fiscale în U.E.

1.3.2. Tendinţe şi posibilităţi de evoluţie a sistemului fiscal din România

2. Efectele fiscalităţii asupra activităţii firmei

2.1. S.C. ROMLUX S.A. TÂRGOVIŞTE – OBIECT AL ANALIZEI ECONOMICE

2.1.1. Prezentarea firmei

2.1.1.1. Identificarea societăţii

2.1.1.2. Scurt istoric al societăţii

2.1.1.3. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii comerciale

2.1.1.4. Dreptul de proprietate al ROMLUX S.A.

2.1.2. Structura organizatorică a firmei

2.1.3. Micromediul firmei

2.2. FISCALITATEA ŞI FIRMA

2.2.1. Integrarea fiscalităţii în procesul de decizie al firmei

2.2.2. Finanţarea fiscalităţii de către firmă

2.2.3. Costurile fiscalităţii

2.2.4. Presiunea fiscală la nivelul firmei

2.3. IMPOZITUL PE PROFIT ŞI IMPLICAŢIILE LUI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ

2.3.1. Impozitul pe profit – subiecţi, bază şi cote de impunere

2.3.2. Rolul impozitului pe profit

2.3.3. Instituirea impozitului pe profit şi unele neajunsuri ale impozitării

2.3.4. Posibilităţi de recuperare a impozitului pe profit asupra activităţii firmei

2.3.4.1. Influenţa impozitului pe profit asupra preţului de vânzare

2.3.4.2. Influenţa impozitului pe profit asupra acţionarilor

2.3.4.3. Influenţa impozitului pe profit asupra capacităţii de autofinanţare  

2.3.4.4. Influenţa impozitului pe profit asupra eficienţei economice

2.4. IMPOZITUL PA SALARII ŞI IMPLICAŢIILE LUI ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICO FINANCIARE A FIRMEI

2.4.1. Subiecţii, obiectul, baza şi cota de impunere

2.4.2. Importanţa impozitului pe salarii

2.4.3. Coeficientul fiscal individual şi influenţa impozitului pe salarii asupra activităţii firmei

2.5. TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ ŞI IMPLICAŢIILE ACESTUIA ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ

2.5.1. Instituirea taxei pe valoarea adăugată

2.5.2. Constituirea şi evoluţia acestui impozit

2.5.3. Plătitorii, sfera de aplicare şi cota T.V.A.

2.5.4. Influenţa T.V.A. asupra preţurilor de vânzare

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE


 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved