Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


   Prima pagină      Analiza, evaluarea şi contabilizarea stocurilor de produse
 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Analiza, evaluarea şi contabilizarea stocurilor de produse

 

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE STOCURILOR DE PRODUSE

1.1. Componenţă. Definiţii.

1.2. Evaluarea curentă a stocurilor de produse

1.3. Metode de organizare a contabilităţii sintetice, analitice a stocurilor de produse

CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA STOCURILOR DE PRODUSE

2.1. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie

2.2. Contabilitatea produselor

2.2.1. Contabilitatea semifabricatelor

2.2.2. Contabilitatea produselor finite

2.2.3. Contabilitatea produselor reziduale

2.2.4. Contabilitatea produselor aflate la terţi

2.3. Provizioane pentru deprecierea produselor

2.3.1. Conturi utilizate în contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea produselor

2.3.2. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea produselor

2.4. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor

2.4.1. Necesitatea şi sarcinile calculaţiei costurilor

2.4.2. Delimitări şi structuri privind cheltuielile şi costurile

2.4.3. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor

2.4.4. Legătura dintre contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor şi contabilitatea financiară

2.4.5. Stabilirea producţiei în curs de execuţie

2.4.6. Producţia finită obţinută şi costul acesteia

CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE

3.1. Organizarea controlului financiar de gestiune

3.2. Exercitarea controlului financiar de gestiune

3.2.1. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului

CAPITOLUL 4 STUDIUL DE CAZ LA S.C. GOLDPLAST S.A. BISTRIŢA

4.1. Prezentarea generală a societăţii

4.1.1. Denumire, formă juridică, sediul

4.1.2. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

4.1.3. Capitalul social, acţiuni

4.1.4. Dotarea tehnică cu echipamente şi structura

4.1.5. Caracteristicile generale şi posibilităţile de modelare a stocurilor folosind subsistemul informatic contabil integrat

4.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind modificarea elementelor patrimoniale la S.C. GOLDPLAST S.A. BISTRIŢA

4.2.1. Operaţii privind stocurile de materii prime şi materiale

4.2.2. Operaţii privind obţinerea de produse finite la S.C. GOLDPLAST S.A. BISTRIŢA

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIA


 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved