Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA LUNII OCTOMBRIE
 
            1 OCTOMBRIE - 31 OCTOMBRIE 2017
cu doar 70 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


   Prima pagină      Actele de stare civilă
 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Actele de stare civilă

 

Partea I

Capitolul I – Starea civilă şi actele de stare civilă

- Noţiunea şi caracterele stării civile

Noţiunea de stare civilă

Caracteristicile stării civile

Proba stării civile

- Actele de stare civilă

Scurt istoric al legislaţiei privind actele de stare civilă

Definirea actelor de stare civilă

Forma şi conţinutul actelor de stare civilă

- Raportul între starea civilă şi actele de stare civilă

Concordanţa deplină dintre starea civilă a persoanei şi actele de stare civilă

Acţiunile de stare civilă

Definire şi clasificare

Capitolul II – Organizarea stării civile

- Organele stării civile

Organele cu atribuţii de stare civilă

Competenţa ofiţerului de stare civilă

- Întocmirea şi înregistrarea actelor de stare civilă ale românilor în străinătate şi ale cetăţenilor străini în România

- Răspunderea ofiţerului de stare civilă

Răspunderea disciplinară

Răspunderea contravenţională

Răspunderea civilă

Răspunderea penală

Capitolul III – Întocmirea actelor de stare civilă

- Consideraţii generale

- Întocmirea actului de naştere

- Întocmirea actului de căsătorie

- Întocmirea actului de deces

Capitolul IV – Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă

Capitolul V – Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

Capitolul VI – Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor

Partea II

Studiu de caz

Concluzii

Bibliografie


 Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved