Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


   Prima pagină      Actele de stare civilă
 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Actele de stare civilă

 

Partea I

Capitolul I – Starea civilă şi actele de stare civilă

- Noţiunea şi caracterele stării civile

Noţiunea de stare civilă

Caracteristicile stării civile

Proba stării civile

- Actele de stare civilă

Scurt istoric al legislaţiei privind actele de stare civilă

Definirea actelor de stare civilă

Forma şi conţinutul actelor de stare civilă

- Raportul între starea civilă şi actele de stare civilă

Concordanţa deplină dintre starea civilă a persoanei şi actele de stare civilă

Acţiunile de stare civilă

Definire şi clasificare

Capitolul II – Organizarea stării civile

- Organele stării civile

Organele cu atribuţii de stare civilă

Competenţa ofiţerului de stare civilă

- Întocmirea şi înregistrarea actelor de stare civilă ale românilor în străinătate şi ale cetăţenilor străini în România

- Răspunderea ofiţerului de stare civilă

Răspunderea disciplinară

Răspunderea contravenţională

Răspunderea civilă

Răspunderea penală

Capitolul III – Întocmirea actelor de stare civilă

- Consideraţii generale

- Întocmirea actului de naştere

- Întocmirea actului de căsătorie

- Întocmirea actului de deces

Capitolul IV – Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă

Capitolul V – Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

Capitolul VI – Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor

Partea II

Studiu de caz

Concluzii

Bibliografie


 Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved