Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Însuşirea limbii române în clasele cu predare în limba germană

 

Capitolul I

Particularităţi ale limbii române în clasele cu predare în limba germană

1.1. Argument

1.2. Limba română – limba maternă în clasele cu limba de predare germană

1.3. Dezvoltarea simţului limbii române

1.4. Legătură nemijlocită dintre gândire şi limbaj

1.5. Dezvoltarea exprimării în limba română

Capitolul II

Exerciţiul – metodă eficientă a însuşirii limbii române în clasele cu predare în limba germană

2.1. Metode şi procedee didactice utilizate în lecţiile de limba română

2.1.1. Expunerea didactică

2.1.2 Conversaţia didactică

2.1.3. Demonstrarea materialului în scopul dezvoltării limbajului elevilor

2.1.4. Memorizările în procesul de învăţare a limbii române

2.1.5. Munca cu manualul

2.2. Exerciţiul ca metodă didactică

2.2.1. Obiectivele urmărite prin metoda exerciţiilor

2.2.2. Condiţiile eficienţei exerciţiului

2.2.3. Etapele formării deprinderilor şi curba exerciţiului

2.2.4. Tipuri de exerciţii

2.2.5. Caracterul ludic al exerciţiilor gramaticale

2.3. Exerciţii structurale

2.3.1. Exerciţii de audiere

2.3.2. Exerciţii de repetare orală

2.3.3. Exerciţii de substituire orală

2.3.4. Exerciţii de transformare a modelului structural

2.3.5. Exerciţii de conversaţie dirijată

2.3.6. Exerciţii de completare

2.3.7. Exerciţii de amplificare a propoziţiilor

2.3.8. Exerciţii de unificare a două propoziţii

2.3.9. Exerciţii de compunere

2.3.10. Exerciţii de conversaţie liberă

2.3.11. Exerciţii sub formă de jocuri

2.3.12. Exerciţii sub formă de jocuri cu cântece

2.4. Exerciţii de recunoaştere a semnelor de ortografie şi de punctuaţie şi de motivare a lor

2.4.1. Exerciţii de copiere

2.4.2. Exerciţiile de analiză ortografică

2.4.3. Exerciţiile de dictare

2.4.4. Exerciţiul de grupare

2.4.5. Exerciţii de motivare

2.4.6. Exerciţiul de diferenţiere

2.4.7. Exerciţiul de înlocuire

2.4.8. Repetiţia

2.4.9. Exerciţiul de substituire

2.4.10. Exerciţiul de tip creator

2.4.11.Compuneri gramaticale

Capitolul III

Concluzii

Note bibliografice

Bibliografie
 
Anexe

 

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved