Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Îngrijirea pacienţilor cu parotidită epidemică

 

INTRODUCERE

PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL 1

OREIONUL - GENERALITĂŢI

1.1. Etiologie

1.2. Epidemiologie

1.3. Patogenie

1.4. Anatomie patologică

1.5. Manifestări clinice

1.6. Diagnostic

1.7. Prognostic

1.8. Tratament

1.9. Profilaxie

CAPITOLUL 2

PARTICULARITĂŢILE CARACTERISTICE ALE PROCESULUI EPIDEMIC ŞI REZISTENŢEI POSTVACCINALE ÎN OREION

2.1. Generalităţi

2.2. Caracteristica procesului epidemic în oreion în diferite condiţii epidemiologice

2.3. Aspecte de vaccinare şi seroprevalenţă

2.4. Supravegherea epidemiologică a infecţiei urliene

PARTEA SPECIALĂ

CAPITOLUL 3

STUDIU RETROSPECTIV PRIVIND CAZURILE DE PAROTIDITĂ EPIDEMICĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI SATU MARE ÎN PERIOADA 2007-2010

3.1. Motivaţia

3.2. Material şi metodă

3.3. Rezultate şi discuţii

3.4. Prezentări cazuri

Cazul 1. Demersul de îngrijire pentru bolnavul F.F.

Cazul 2. Demersul de îngrijire pentru bolnavul C.V.

Cazul 3. Demersul de îngrijire pentru bolnava P.M.

3.5. Concluzii la partea specială

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved