Licenţă de 10 (zece)
Lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, referate
                      OFERTA 2021
 
           
cu doar 100 de lei puteţi achiziţiona orice lucrare aflată în Biblioteca noastră de lucrări
 
şi cu doar 60 de lei puteţi achiziţiona un set de 3 Planuri de îngrijire pentru pacienţi cu diferite afecţiuni


 
 
 Caută în paginile site-ului!
 
 
 

Încheierea căsătoriei

 
 

Cap. I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. FAMILIA

1.1. Definire sociologică

1.2. Funcţiile familiei

1.3. Forme de familie

1.4. Definire juridică

1.5. Interdependenţe

1.6. Concluzii

2. CĂSĂTORIA

2.1. Definire sociologică

2.2. Forme de căsătorie

2.3. Reguli la căsătorie

2.4. Alegerea partenerului

2.5. Căsătoria ca «business»

2.6. Definire juridică

2.7. Concluzii

Cap. II

DESPRE ISTORICUL FAMILIEI ŞI CĂSĂTORIEI

1. FAMILIA ŞI CĂSĂTORIA ÎN DREPTUL ROMAN

1.1. Familia

1.2. Căsătoria

1.3. Concubinajul

1.4. Desfacerea căsătoriei

1.5. Concluzii

2. FAMILIA ŞI CĂSĂTORIA ÎN DREPTUL ROMÂNESC        

2.1. Consideraţii introductive

2.2. Concluzii

Cap. III

DESPRE CONDIŢIILE DE FOND ŞI FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI

1. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE CĂSĂTORIEI

1.1. Terminologie

1.2. Definirea şi natura juridică a căsătoriei

2. CONDIŢII DE FOND. IMPEDIMENTE. CONDIŢII DE FORMĂ. REPREZENTARE GENERALĂ

2.1. Condiţii de fond – Impedimente la căsătorie

2.2. Condiţiile de formă ale căsătoriei

Condiţiile de fond ale căsătoriei

Impedimente la căsătorie

Condiţiile de formă ale căsătoriei

Cap. IV

DESPRE SANCŢIUNEA ÎNCĂLCĂRII CONDIŢIILOR DE FOND ŞI FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI

1. GENERALITĂŢI

1.1. Despre posibilele sancţiuni aplicabile

1.2. Nulitatea şi încetarea căsătoriei – comparaţie

1.3. Nulitatea căsătoriei şi divorţul – comparaţie

2. NULITATEA

2.1.Noţiune

2.2.Nulitatea în dreptul civil

2.3.Specificul nulităţii căsătoriei

2.4.Clasificarea nulităţii căsătoriei

2.5.Efectele nulităţii căsătoriei

2.6.Căsătoria putativă

2.7.Acţiunea în declararea nulităţii absolute sau relative

2.8.Considerente finale

Cap. V

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

1. GENERALITĂŢI PRIVIND EFECTELE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

1.2.Efectele nejuridice ale căsătoriei

1.3.Probleme

1.4.Efecte juridice ale căsătoriei

2. SINTEZA PROBLEMATICII ANALIZATE

Bibliografie

Abrevieri

 


Licentade10.eu  |  2010 - 2017 All Rights Reserved